Get a Life - Det Go'e Liv

KKArt kunstneren, maler, fotograf og tekstforfatter Inge Dahl, samt fotografen Thomas Kaare Lindblad har samarbejdet om projektet og værket "Get a Life - Det Go'e Liv". Værket kunne ses på Solbjerg Plads på Frederiksberg, i perioden Maj-september 2012, og handler ifølge kunstnerne: "Om livet i det split-sekund, hvor man bevæger sig forbi en metrobyggeplads: Livet i nuet."

"Get a Life - Det Go'e Liv" består af 36 fotografier med tilhørende historier - i alt 55 meter fotolyrik i 1,9 meters højde trykt på outdoor-bannere.

Der vises glimt fra 'det gode liv' rundt omkring på planeten, fotos fra både her og der - en opfordring til udsyn og indblik. Billederne er tænkt som en hånd på din skulder, der gir dig overskud til at være autentisk og til at klare udfordringer - men de er også ment som et lille spark med hensyn til at perspektivere dit danske liv!                    

Og netop dette lille spark sætter et tankevækkende og vedvarende aftryk, når man bevæger sig langs de 55 meter billeder og historier langs byens hegn, og her får mulighed for at se sit eget liv i lyset af fotografier fra bl.a. Italien, Mexico, Marokko, Spanien, Berlin, New York og Danmark.

Tematisk spænder de 36 billeder vidt, og når man betragter de mange forskellige fotografier og læser de tilhørende historier, er det også meget forskellige stemninger, der knytter sig til dem. Nogle af billederne er close-up fotografier, hvor den afbildede genstand er forstørret til næsten uigenkendelighed. Andre er humoristiske og leger med såvel ordenes som selve motivgenstandens iboende dobbelte betydningsindhold. Det gælder bl.a. billedet af et udtjent lokum med en påklistret tekst med ordlyden NO IF'S AND AND'S, ONLY BUTTS. I dette billede fungerer toilettet både som vase, idet en kæmpe buket blomster i mange farver er sat ned i den åbne cisterne, og samtidig som et gigantisk askebæger, i og med at selve kummen er fyldt til randen med snavset sand og cigaretskod.

Umiddelbart før billedet af toilettet befinder sig bl.a. ét, hvorpå er gengivet nogle klart gule opretstående rør-genstande, som visuelt minder om en samling høje skorstene eller højhuse. Denne opfattelse underbygges af den tilhørende tekst / historie, som giver os et fingerpeg om, hvor vi geografisk befinder os i billedet: "Come on baby, lød det, da hun vendte hjem fra New York", og som fortsættes i næste billedes tilhørende tekst: "-hvor hun hurtigt følte sig hjemme". Billedet her gengiver et stykke storby-graffiti med noget, der ved første øjekast ligner pigtråd, men som ved nærmere eftersyn viser sig at være tørresnore med fugle på. Over pigtråden / fuglene på tørresnoren er malet ordene: FREEDOM FOR ALL. Herefter følger en række mere hjemlige billeder af bl.a. dansk bøgeskov og et udsnit af et typisk dansk landskab. Historien under billederne fortæller, at "Dog glemte hun ikke sine vikingerødder - eller grisebasserne under lampen …og de danske landskaber", og anslår på den måde den modsætning - eller måske snarere vores forestilling om modsætningen - mellem forskellige landes kulturer, som f.eks. den storby-amerikanske og den mere traditionelle og ruralt danske.

Værkets vandrehistorie - værket som vandrehistorie

Værket "Get a Life - Det Go'e Liv" bliver af kunstnerne selv defineret som vandrehistorier.

Vandrehistorier betegner normalt historier, der er karakteriseret ved at være lidt for fantastiske, med et overdrevet eller ligefrem ekstremt indhold, og som samtidig ofte bygger på nogle stereotype forestillinger eller fordomme om dette eller hint. Samtidig fortælles vandrehistorier som sande, virkelige historier, hvis oprindelse dog ingen kender, men som, fordi de fortælles igen og igen, får status af sandfærdige historier. Og så er vandrehistorier utroligt sejlivede; jævnligt støder man på de samme historier, måske med nogle års mellemrum, men altid med det samme stort set uændrede indhold.

Indenfor det perspektiv kan man betragte "Get a Life - Det Go'e Liv" både som en lang række af enkeltstående, løsrevne vandrehistorier - som fragmenter af umiddelbar sand "virkelighed"; og samtidig kan man se værket som én overordnet vandrehistorie, hvis sammenhængende indhold underbygger oplevelsen og tolkningen af de enkelte billeder og historier.

Karakteristisk for billederne i "Get a Life - Det Go'e Liv" er dels den humor og ironi, der ligger i såvel motivskildringen som i de tilhørende tekststykker; og dels den dobbelthed eller det bedrag, der ligger i billederne. Som pigtråden, der ved nærmere eftersyn slet ikke er pigtråd, eller toilettet, der ikke her er et toilet, men enten en vase eller et askebæger. Vi tror, vi ved, hvad vi ser; men vi bliver, når vi kigger nærmere, klar over, at tingene ikke nødvendigvis er, som de ser ud ved første øjekast. På samme måde er det først, når vi undersøger vandrehistorierne nøjere, stiller spørgsmålstegn og underlægger dem kritisk refleksion, at de afsløres som uholdbare og usandfærdige.

Ligesom vandrehistorierne, der bygger på og holdes i live af vores forestillinger - af det, vi tror er sandt og virkeligt - bygger billederne og historierne i "Get a Life - Det Go'e Liv" på vores ofte stereotype forestillinger om bl.a. kulturel forskellighed. En forestilling, der er forankret i og holdt i live af stereotype, næsten dogmatiske billeder og fortællinger om såkaldt "danskhed" og dansk "virkelighed": Bøgeskov, vikinger og grisebasser, sat overfor det, der ikke er dansk, som f.eks. den amerikanske storby med højhuse, graffiti og frihed for alle.

Men som med vandrehistorierne er tingene ikke som de umiddelbart ser ud og fortælles. Det bliver man i stigende grad opmærksom på, når man vandrer langs Byens Hegn ved Frederiksberg Metrostation og i sammenhæng ser alle billederne og fortællingerne i "Get a Life - Det Go'e Liv". I den gradvise tilegnelse og sammenstilling af billederne til en sammenhængende historie, bliver det nemlig tydeligt, at den "store historie" om, hvad der er dansk og hvem vi er som historisk og kulturelt folkefærd, på mange måder kan betragtes som en vandrehistorie: En historie, der bygger på nogle stereotype og indimellem næsten latterlige forestillinger om danskhed og dansk kultur som vikinger og grisebasser, og som er fortalt så mange gange, at den har fået status som sand. På den måde understreges det dels hvor komisk, dels hvor skrøbelig vores konstruktion af såkaldt Dansk Kultur og vores danske selvforståelse er, og "Get a Life - Det Go'e Liv" sætter på den måde vores forestillinger om det Go'e Liv, vi synes og tror vi lever, i et sundt og ofte humoristisk perspektiv.

"Get a Life - Det Go'e Liv" blev frem til september 2012 udstillet på Metroselskabets hegn, på Solbjerg Plads ved Frederiksberg Metrostation.

Se Mere på : Facebook/ Goe Liv

Her kan du se mere om projektet, "like det" og lægge et foto ind som repræsenterer det du syntes er et godt bud på livskvalitet!

For yderligere oplysninger om kunstnerne se: www.ingedahl.dk og www.thomaskaarelindbladfotografi.dk

Tags: