Iscenesætter

Samspil mellem fotograf og de fotograferede er i centrum, når dokumentarist og KKArtist Lars Henningsen dokumenterer verden i billeder

I oktober 2008 ansatte KKArt Lars Henningsen til med kamera - både i levende og still billeder - at portrættere Familien Chuints; en lille gruppe indianere fra Uunt Chiwias øst for Andesbjergene i Ecuador der nedstammer fra de legendariske Shuarhovedjægere, der med stor ekspertise mestrede kunsten at lave skrumpehoveder. Det gør familien Chuints ikke i dag.

I dag er familien en helt almindelig ecuadoriansk slægt, der lever i en lille verden i en meget stor jungle - en lille verden, der dog med hastige skridt bliver større, En traditionsstærk befolkning bliver præget af store brutale trafikveje, der som den traditionsomspundne shuaboaslange bugter sig gennem junglen og bringer den forbrugsorienterede omverden med moderne medier, mærkevarer og mobiltelefoner. Med Lars Henningsens kamera midt i junglen, ændrer Chuints verdensbillede sig endnu engang. 

JEG ER HER, OG JEG ER DER

Historien starter dog ikke her. I 1988 var Lars Henningsen for første gang i Ecuador efter inspiration af Ib Michaels 'Rejsen til det grønne firben'. I den lille by Sucua satte en Shuaroverhøvding et kryds på et landkort, og det kryds pejlede Lars Henningsens videre rejse ind i junglen. Krydset var samtidig adgangskort til et ophold hos og et venskab med Chuints familien.

I 1988 var der ingen medier i den ecuadorianske jungle, og Lars Henningsens kamera gjorde et enormt indtryk på Chuints. Fire år efter i 1992 vendte Henningsen tilbage til Chuints hvor han præsenterede fotografierne for familien. "Oplevelsen af, at 'være her, men også der' var stærk for de fotograferede" - sådan beskriver Lars Henningsen selv sin oplevelse af at overvære indianernes møde med dem selv på fotografier: "På trods af, at dette var Chuints første oplevelse med kameraet, oplevede jeg alligevel en klar forståelse hos indianerne for det at posere for kameraet. Det at posere er simpelthen noget, der ligger i os. Vi er vant til at blive set af mange øjne, og kameraet var blot et. Det var overraskende," forklarer Lars Henningsen.

Da Lars Henningsen igen i oktober 2008 som ansat i KKArt var på filmopgave hos Chuints, stod den på nye overraskende erkendelser for dokumentaristen: "I 2008 gjaldt det levende billeder, og også der havde Shuarindianerne en helt anden tilgang til mediet end jeg. En ting var at posere foran et kamera med stillbilleder for øje, en helt anden ting var at filme med bevægeligt kamera. For hvad var meningen med at filme dagligdags gøremål i bevægelse? Sammen fandt vi frem til, at den type billeder, de levende billeder gav mening for dem, hvis det fx var børnegruppens fodbold, der blev filmet. For en fodboldkamp er jo bevægelse i sig selv."

 

TAG OG GIV BILLEDER

For Lars Henningsens dokumentariske vinkel er omdrejningspunktet "...samspillet mellem mig som fotograf og de dokumenterede..." og han finder det decideret uhøfligt at filme folk uden deres vidende: "Jeg er ikke ham, der står med en telelinse i baggrunden, og jeg har heller ingen drejebog, når jeg går i gang. Tingene opstår som de sker, og jeg tager selv del i begivenhederne. Derfor hævder jeg heller ikke at mine dokumentarfilm er et entydigt sandt billede af Chuints hverdag. Men filmene viser en sandhed, som opstår mellem dem og mig."

Lars Henningsen har både filmet, klippet og kopieret et lille oplag af film og dvd'er on location, og på den måde har Chuints fået rig mulighed for at sige fra og til omkring det endelige produkt. Det er en vigtig pointe for projektet, at de dokumenterede følger hele tilblivelsen og får kopier af både stills og film, som på den måde kommer til at blive en del af de dokumenteredes historie helt i tråd med Lars Henningsens udgangspunkt: "Jeg ønsker ikke blot at TAGE billeder, jeg vil også GIVE billeder!"

 

CHUINTS PÅ DVD

I alt har Lars Henningsen været i Ecuador med kameraet fire gange: 1988, 1992, 2001 og 2008. På de tyve år er der sket en enorm udvikling. KKArt har i 2009 produceret en dvd, som er blevet til over de fire besøg hos familien Chuints. Dvd'en indeholder fire korte film om livet som Chuint - og ikke mindst om iscenesættelser hos Chuints; Filmene har fået navnene To Lege, Boa og andre dyr, Vejbump! og Iscenesætter.

Dvd'en er udkommet med Tidsskrift for Børne- &Ungdomskultur nr. 53, hvor Lars Henningsen desuden fortæller om sine tanker, oplevelser og produktioner med Chuints i en artikel. Grete Aagaard var medrejsende og medproducent.

Henvend dig til KKArt for oplysninger om yderligere distribution af Dvd'en.

Tags: